21 Eylül 2012 Cuma

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15 ile Kalansız Bölünebilme


2 İle Bölünebilme

Bir sayının 2 ile kalansız bölüne bilmesi için sayının çift olması gerekir. Yani sayının birler basamağı; 0, 2, 4, 6, 8  ise sayıya çift sayı denir ve 2 ile kalansız bölünebilir.

3 İle Bölünebilme


Bir sayının 3’e kanansız bölünebilmesi için sayının rakamları toplamı 3 veya 3’ün katları olmalıdır.
Ör: 251 sayısını inceleyelim. 2 + 5 + 1 = 8 olur, 8 üçün katı olmadığından 251 sayısı 3’e kalansız bölünemez.

474 sayısını inceleyelim; 4 + 7 + 4 = 15 olur, 15 üçün katı olduğundan 474 sayısı 3’e kalansız bölünebilir.

4 İle Bölünebilme

Bir sayının 4’ kalansız bölünebilmesi için son iki basamağının 00 veya 4’ün katı olmalıdır.

Ör: 53324 sayısını inceleyelim. Sayının son iki basamağı olan 24, 4’ün katı olduğundan 53324 sayısı 4’e kalansız bölünebilir.
71100 sayısını incelediğimizde, son iki basamağının 00 olduğu görülür. O halde 71100 sayı da 4’e kalansız bölünebilir.


5 İle Bölünebilme


Bir sayının 5’e kalansız bölünebilmesi için birler basmağındaki sayı ya 0 ya da 5 olmalıdır.
Ör: 20005 sayısını inceleyelim sayının birler basamağı 5 dir, o halde bu sayı 5’e kalansız bölünebilir.
55551 sayısının incelediğimizde sayının birler basamağı 1 olduğundan bu sayının 5’e kalansız bölünemeyeceğini görürüz.


6 İle Bölünebilme

Bir sayının 6’ya kalansız bölünebilmesi için sayının hem 2’ye hem de 3’e kalansız bölünebilmesi gerekir.

Ör: 7512 sayısını inceleyelim. Sayının 2’ye bölünebilmesi için çift olması gerekiyor, sayının birler basamağı 2 olduğundan çifttir ve 2’ye kalansız bölünebilir. Sayının 3’e bölünebilmesi için rakamları toplamının 3 veya 3’ün katları olması gerekiyor. 7+5+1+2=15 olduğundan, üçün katıdır, o halde 7512 sayısı 3’e de kalansız bölünür. Sayı hem 2’ye hem de 3’e kalansız bölünebildiğine göre, 6’ya da kalansız bölünebilir.


9 İle Bölünebilme


Bir sayının 9’a kalansız bölünebilmesi için sayının rakamları toplamının 9 veya 9’un katları olması gerekiyor.
Ör: 5634 sayısını inceleyelim. 5 + 6 + 3 + 4 = 18 olur, 18 dokuzun katı olduğundan, 5634 sayısı 9’ kalansız bölünebilir.
1230456 sayısını inceleyelim. 1+2+3+0+4+5+6= 21 olur. 21 dokuzun katı olmadığından, 1230456 sayısı 9’a kalansız bölünemez.

10 İle Bölünebilme

Bir sayının 10’a kalansız bölünebilmesi için sayının birler basamağının 0 olması gerekir.

Ör: 533330 sayısını incelediğimizde, birler basamağı 0 dır, o halde bu sayı 10’a kalansız bölünebilir.


15 İle Bölünebilme

Bir sayının 15’e kalansız bölünebilmesi için sayının hem 3’e hem de 5’e kalansız bölünebilmesi gerekir.

Ör: 10035 sayısını inceleyelim. Sayının 3’e kalansız bölünebilmesi için rakamları toplamının 3 veya 3’ün katı olmalıdır, 1+0+0+3+5=9, 9 üçün katı olduğundan sayı 3’e kalansız bölünür. Sayının 5’e kalansız bölünebilmesi için birler basamağının ya 0 yada 5 olmasa gerekir, sayımızın birler basamağı 5 olduğundan sayı 5’e de kalansız bölünür. O halde sayı hem 3’e hem de 5’e kalansız bölünebildiğine göre, 15’e de kalansız bölünür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder